strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 12:05:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
Cena wywoławcza: 27 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 330/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, Zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

15 czerwca 2016 r. o godz. 12:05

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 301, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Polnej 3/3, działka ewidencyjna 41 o powierzchni 0,0740 ha, obręb 0004, arkusz mapy AM-3, lokal położony jest na II kondygnacji (tj. na poddaszu) dwukondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej, wolnostojącej, wzniesionej na początku XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię, pomieszczenie z wanną i kotłownię, o łącznej powierzchni użytkowej 28,44 m2. W mieszkaniu brak jest toalety (wc wspólne na korytarzu na parterze). Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 21,86 m2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi, zgodnie z księgą wieczystą, 50,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opal stały znajdujący się w mieszkaniu, w wydzielonej kotłowni, przylegającej do kuchni. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1890/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JGIS/00029900/4).

Lokal mieszkalny stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00030086/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 36 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 27 000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 3 600,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone