strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 74,60 m2
Cena wywoławcza: 56 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1217/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, Zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 czerwca 2016 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokal mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Chmielno 51a gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, działka ewidencyjna nr 861/2 o powierzchni 0,1952 ha.

Lokal mieszkalny nr A położony jest na parterze budynku wzniesionego w 2 połowie XIX wieku w technologii mieszanej drewnianej przysłupowej i częściowo murowanej z cegły i kamienia, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje trzy pokoje, kuchnię, spiżarnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 72,00 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 7,10 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Z największego pokoju prowadzi wejście drzwiami szklanymi bezpośrednio na ogródek za domem. Ogólny stan techniczny budynku określono jako średni. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 2341/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00021556/1).

Udział w wysokości 1/2 w prawie do lokalu stanowi własność pierwszego dłużnika, udział w wysokości 1/2 w prawie do lokalu stanowi własność drugiego dłużnika.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00023304/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 7 500,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chmielno
Miasto: Lwówek Śl
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone