strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza w Toruniu
2 Garaże o pow. 15,95 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 12:40:00
Przedmiot sprzedaży: 2 Garaże o pow. 15,95 m2
Cena wywoławcza: 27 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1846/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr  415, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 3190/694510 w nieruchomości należącej  do: (…), stanowiącej:

- garaż nr G 30 o powierzchni 15,95 m 2 znajdujący się w budynku oznaczonym jako WB 5,

-garaż nr G 7 o powierzchni 15,95 m 2 znajdujący się w budynku oznaczonym jako WB 4,

położonej: 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 11, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00053817/6.

 

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     27 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 600,00  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Sądu Rejonowego w Toruniu

BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004

lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego

Alior Bank SA Centrala 76 24900005 0000 4500 7209 2320.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przysądzenia własności  na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strzałowa
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone