strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAREDI Mankiewicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
Cena wywoławcza: 3 855 301,27
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości  PH-U „MAREDI” Mankiewicz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej                ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.H.-U. „MAREDI” Mankiewicz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Łodzi,
al. Jana Pawła II nr 65, 93-570 Łódź
, w skład której wchodzą następujące składniki majątkowe:

1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy                al. Jana Pawła II nr 65, obręb G-1, oznaczonej numerem działki 83/7, o powierzchni
7 790 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00026931/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli, za cenę 3 690 700,00 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych) netto,

2. ruchome środki trwałe (urządzenia, maszyny, narzędzia) wymienione w operacie szacunkowym, za cenę 50 583,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) netto,

3. zapasy magazynowe (części i akcesoria samochodowe), wymienione w operacie szacunkowym, za cenę 101 267,77 zł (sto jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) netto,

4. wyposażenie (przedmioty i meble biurowe), wymienione w operacie szacunkowym,
za cenę 12 750,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 3 855 301,27 zł netto (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden złotych dwadzieścia siedem groszy).

Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 czerwca 2016 roku do godziny 15:00, na adres: Kancelaria Syndyka ul. Aleksandra 24/26/26G,
93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej    w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium
w kwocie 385 531,00 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych) na rachunek bankowy:

Deutsche Bank Polska S.A. 33 1910 1048 2783 5476 5023 0001.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin wyłożony do wglądu w Kancelarii Syndyka ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 10:00               w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod  numerem telefonu  501 413 284.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: al. Jana Pawła II
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone