strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Monika Peda
Lokal mieszkalny o pow. uż. 31,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. uż. 31,70 m2
Cena wywoławcza: 107 093,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1248/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00131461/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 czerwca 2016 r. godz. 12:00

 

w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E 1.10A odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego: 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 3/96 na gruntach działki nr 495/5, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00131461/9.

 

Lokal mieszkalny nr 96 o pow. użytkowej 31,70 m2 położony w budynku wielorodzinnym, składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, kondygnacja 6.

Udział związany z własnością lokalu - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 502/100000, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G /00106190/4.

 

Suma oszacowania wynosi 142 791,00 zł. Cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. 107 093,25 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14 279,10 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

BGŻ S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0198 6600,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców Warszawskich
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone