strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działki o łącznej pow. 0,4162 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,4162 ha
Cena wywoławcza: 34 132,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4933/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Lipsku ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr 930, 931/2, nr księgi wieczystej: KW Nr RA1L/00027722/1, położenie: Stara Wieś, gmina Sienno, całkowity obszar: 0,4162 ha, klasa gruntu: RIVb, Ba, RIVb.

Suma oszacowania udziału 1/2: 45 510,00 zł brutto z VAT,

cena wywołania udziału 1/2 (3/4 sumy oszacowania): 34 132,50 zł brutto z VAT,

wysokość rękojmi: 4 551,00 zł brutto z VAT.

Nieruchomość gruntowa, składająca się z działek oznaczonych nr: 930 i 931/2 o łącznej powierzchni 0,4162 ha, położona w miejscowości Stara Wieś, obręb 0027_Stara Wieś, jednostka ewidencyjna 140905_2, Sienno, gmina Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr RA1L/00027722/1.

Działka nr 930 o powierzchni 0,3100 ha w kształcie wielokąta ale w miarę foremnego o średniej długości około 96 metrów od asfaltowej drogi i głębokości około 32 metrów. Klasa gruntu: RIVb, Ba. Działka nie jest zabudowana.

Uwaga! Urządzenia znajdujące się na działce takie jak: dystrybutor Euro P1, dystrybutor Euro 2P2H, wiata wraz z kontenerem i wyposażeniem, 2 zbiorniki na paliwo nie są przypisane do gruntu, ponieważ są własnością innej firmy i nie podlegają egzekucji i sprzedaży Działka nie jest ogrodzona poza fragmentem ogrodzenia z prefabrykowanych betonowych wysokości 4 płyt z tyłu elementy – 29 szt., w tym jedna sztuka uszkodzona. Teren na działce na powierzchni ~224,94 m2 jest utwardzony kostką brukową i jest okrawężnikowany. Podjazd pod pole tankowania i zjazd są także na powierzchni ~1000 m2 stabilizowane różnymi materiałami. Działka położona z możliwym częściowym dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji deszczowej.

Działka nr 931/2 o powierzchni 0,1062 ha w kształcie zbliżonym do kwadratu o średniej długości około 31 metrów od asfaltowej drogi i głębokości około 32 metrów. Klasa gruntu: RIVb. Działka nie jest zabudowana. Z lewej strony jest ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki, a z pozostałych stron działka nie ogrodzona. Teren działki płaski, nie zagospodarowany, nie zabudowany. Działka położona z możliwym częściowym dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji deszczowej.

Udział 1/2 w nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwoty podane powyżej) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacać na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lipsku I Wydział Cywilny; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stara Wieś
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone