strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o pow. uż. 37,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. uż. 37,50 m2
Cena wywoławcza: 114 607,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6828/14 i inne
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter
ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

2 czerwca 2016 r.  o godz.  9:00.

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny
al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań
odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym
z własnością lokalu  wynoszący 3750/515350 części w KW 210782 oraz  prawem użytkowania wieczystego działki gruntu do dnia 23.12.2074 r.  położony w miejscowości Poznań przy ul. Św. Szczepana 5/76, posiadający założoną Księgę Wieczystą KW PO2P/00226222/3 w Wydziale VI  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w  Poznaniu. Lokal położony na V piętrze budynku 10-piętrowym
i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 37,50 m2. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 810,00  zł.

Cena wywołania wynosi: 114 607,50  zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 15 281,00 zł. Rękojmia winna być uiszczona  na konto komornika  w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji  jak również może być  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz.
10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu  30.05.2016 r. godz. 15:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie
w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa  dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Św. Szczepana
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone