strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 373,80 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 373,80 m2
Cena wywoławcza: 391 353,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3947/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  DWÓCH UDZIAŁÓW  W  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter  
ul. Wiśniowa 12  - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

2 czerwca 2016 r.

 

w sali nr  200 Sądu  Rejonowego  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny 
al.  Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań  odbędą  się  

 

DWIE PIERWSZE LICYTACJE

 

o godz. 10:00  udział dłużnika (…) wynoszącego  1/2 części w prawie własności  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwupokoleniowym o pow. użytkowej 373,80 m2 - działka 18/2, o łącznej pow. 00,1684 ha położonej w  miejscowości  Poznań, ul. Krzesiny 60   oraz

 

o godz. 10:15  udział dłużniczki  (…) wynoszący 1/2 części w prawie własności  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwupokoleniowym o pow. użytkowej 373,80 m2 - działka 18/2, o łącznej pow. 00,1684 ha  położonej w  miejscowości  Poznań, ul. Krzesiny 60.  

Dla obu udziałów w  ww. opisanej  nieruchomości  Sąd Rejonowy  Poznań-Stare Miasto  Wydział VI  Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi  księgę wieczystą  o nr KW  PO2P/00100334/2. Współwłaścicielami w równych częściach  ułamkowych  wynoszących  1/2 części są   (…). 

 

Cała  nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 043 608,00 zł, w  tym wartość rynkowa gruntu działki nr 18/2  wynosi 322 267,00 zł.

Wartość rynkowa (3/4) udziału (…) wynosząca 1/2 części   wynosi: 521 804,00 zł.

Cena wywołania udziału  (…)  wynosi:  391 353,00  zł.

 

Wartość rynkowa (3/4 ) udziału (…)  wynosząca  1/2 części  wynosi: 521 804,00 zł.

Cena wywołania udziału  (…)  wynosi:  391 353,00  zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię i tak: do udziału (…)  w wysokości  52 180,40 zł  oraz do udziału (…) w wysokości 52 180,40 zł. Rękojmie  winny być uiszczone  na konto komornika  w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji  jak również mogą być  złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu  24.05.2016 r.  godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa  dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krzesiny
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone