strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ewelina Lewandowska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 152 800,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Nieruchomość mieszkalna we Wrocławiu

 

Syndyk masy upadłości Eweliny Lewandowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert:

- nieruchomość położoną we Wrocławiu, przy ul. Marii Curie Skłodowskiej nr 41/11 dla której Sąd Rejonowy, dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00285771/6 wraz z udziałem wynoszącym 343/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą WR1K/00073158/4;

 

- za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania, tj. 152 800,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) brutto.

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr:

Kancelaria syndyka Bank BZWBK 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990

 

oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „OFERTA - V GUp 3/16 of”, w terminie do dnia 2 czerwca 2016 roku, godz. 15:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 2 czerwca 2016 roku o godzinie 15:10.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać
w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2), tel. (77) 433 08 68 lub 886 921 701, mail: syndyk@syndyk-online.com oraz na stronie internetowej www.syndyk-online.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podanie przyczyny.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marii Curie Skłodowskiej
Miasto: Wrocław
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone