strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Gołębicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Gołębicach
Cena wywoławcza: 21 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 591/13
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na  podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 14.30

 

w Gmachu Sądu  Rejonowego w Oleśnicy  w sali nr  16  odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości gm. Dziadowa Kłoda, przy ul. Gołębice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW  WR1E/00058632/4.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gołębice, gmina Dziadowa Kłoda.  Działka posiada kształt regularny, zbliżony do równoległoboku. Położona pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Na działce występuje pojedynczy drzewostan skupiony przy granicach działki. Wzdłuż działki przebiega ciek wodny. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posiada powierzchnię 0,2000 ha z czego 100% to ŁIV. Teren działki nie jest uprawiany rolniczo, wykorzystywany jest jako łąką do wypasu bydła. Przeznaczenie w planie: działka nr 92/3 położona jest na terenie oznaczonym w studium Z - tereny zieleni nieurządzonej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
2 145,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania

w kwocie 286,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika w banku:

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnienie się postanowienia
o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

 

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gołębice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone