strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działki niezabudowane oraz zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane oraz zabudowane
Cena wywoławcza: 1 430,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1351/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz  Wojciechowski na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art. 955 kpc  zawiadamia, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- godz. 10:00 - KM 1351/14:  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność  (…), położonej w miejscowości Przełaj, gm. Sędziszów,  oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako działka gruntu  numer 387 - Obręb: 23 Przełaj o powierzchni 0,15 ha (łąki), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona  jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00018891/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 906,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 1 430,00 zł, wartość rękojmi - 191,00 zł.

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

- godz. 10:30 - KM 388/15: nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność (…), położonej we wsi Piołunka, gm. Sędziszów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami działek: 49 i 54 Obręb 12 - Piołunka o łącznej powierzchni 0,2200 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00056402/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 35 948,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 26 961,00 zł, wartość rękojmi – 3 595,00 zł.

 

                                                             PIERWSZA  LICYTACJA

 

- godz. 11:00 - KM 1383/14 i KM 227/16: nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, stodoła, część działki jest ogrodzona, teren działki wyposażony
w energię elektryczną i  instalację wodociągową), stanowiącej własność (…), położonej we wsi Ignacówka, gm. Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie numerem 131/1 Obręb 10 - Ignacówka o powierzchni 1 200 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze
KW KI1J/00028465/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 125 520,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 94 140,00 zł, wartość rękojmi – 12 552,00 zł.

 

                                                            DRUGA  LICYTACJA

 

- godz. 11:30 - KMP 55/93: udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej  zlokalizowanej  w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów. Przedmiotowa  nieruchomość gruntowa stanowi działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie numerami 906/2, 906/3 Obręb 14-Lasków o łącznej powierzchni 0,6600 ha. Działka numer 906/2 w całości stanowi grunt budowlany, użytkowany obecnie rolniczo. Działka numer 906/3
w południowej części jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-mieszkalnym. Działka jest ogrodzona oraz uzbrojona w energię elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW KI1J/00006866/5.

Wartość udziału  1/3 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 138 599,00 zł.

Cena wywołania wynosi:  92 400,00 zł. Wartość rękojmi: 13 860,00 zł.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przełaj, Piołunka, Ignacówka, Lasków
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone