strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Ślaskich
Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Cena wywoławcza: 15 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

 

Na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach Śląskich przy
ul. Dębowej 30 (AM1, dz. Nr 38/1),

– działka gruntu w wieczystym użytkowaniu o powierzchni 0,0674 ha wraz z pawilonem handlowym, jako właściciel budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni całkowitej 159 m2.

Księga Wieczysta Sądu Rejonowego w Trzebnicy nr WR1W/00020601/9.

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z Regulaminem Przetargu dostępny jest w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Obornikach Śląskich. Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się z wymienionymi dokumentami w sekretariacie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem (71) 310 27 76,  w godzinach od 9:00-12:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 237 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy zł) + obowiązujący podatek VAT.

Wadium: 15 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni w Obornikach Śląskich przy ul Łokietka 22.

Termin wpłacenia wadium na konto GS nr 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497 do dnia 18.05.2016 r. (wpływ na konto Spółdzielni) z zaznaczeniem Przetarg ul. Dębowa 30 do godziny 9:30. Wraz z wpłaceniem wadium uczestnik winien również pobrać
w sekretariacie GS druk Zgłoszenia udziału w przetargu, który po wypełnieniu
i podpisaniu winien złożyć przed wywołaniem przetargu.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dębowa
Miasto: Oborniki Śląskie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone