strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Ślaskich
Działka o pow. 1,3358 ha oraz prawo własności budynku o pow. 1 851 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,3358 ha oraz prawo własności budynku o pow. 1 851 m2
Cena wywoławcza: 2 380 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

 

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,  położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 138,

w skład której wchodzą:

-  działka nr  292/4,  AM 1 o łącznej powierzchni 1,3358 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą  nr WR1W/00012934/3

- oraz prawo własności  budynku produkcyjno-magazynowego (Piekarnia), o powierzchni całkowitej  1 851,00 m2. 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 380 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł)  plus obowiązujący podatek VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się z Regulaminem Przetargu  dostępnym w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem (71) 310 27 76,  w godzinach od 9:00-12:00.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie
z wniesieniem wadium, w wysokości 50 000,00 zł, do dnia 18.05.2016 r. do godziny 10:00, na konto lub w kasie Gminnej Spółdzielni (data wpływu na konto Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien również pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia udziału w przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu winien złożyć przed wywołaniem przetargu.

Przetarg odbędzie się 18.05.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Oborniki Śląskie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone