strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fabryka Maszyn "FAMAZ" B. Kłopot Sp.J w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-09
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Cena wywoławcza: 1 935 400,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

         

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI

Fabryki  Maszyn  FAMAZ  B. Kłopot  Spółka jawna

w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie (59-970)

 

ogłasza  III  przetarg  na  sprzedaż  przedsiębiorstwa  upadłej  spółki

 

1.  Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji

elementów  urządzeń  transportowych dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa (krążników i ich zestawów) oraz maszyn i urządzeń budowlanych.

2. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 1 935 400,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych).

3. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z Warunkami III przetargu, z którymi  zainteresowani udziałem w przetargu powinni się zapoznać
w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy (sprawa o sygn. akt: V GUp 3/15).

4.  Termin składania ofert i wpłaty wadium w kwocie 100 000,00 złotych upływa w dniu
8 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00.

5. Rozpatrzenie złożonych ofert nabycia przedsiębiorstwa i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z  nich  nastąpi na  posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się
w dniu 9 czerwca 2016 r. o godzinie 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18,  sala nr 110.

6. Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa winni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji, a w siedzibie spółki z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa. Kontakt w sprawie przetargu i bliższe informacje o przedsiębiorstwie: tel. 502 391 050,  e-mail: zw.syndyk@wp.pl.

7. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia III przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  z  ofert  lub  odwołania  przetargu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawidów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone