strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Działka gruntowa zabudowana o pow. 80 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-07
Godzina: 14:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa zabudowana o pow. 80 m2
Cena wywoławcza: 87 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 89/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2 (tel. (75) 76 460 50) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 czerwca 2016 r. o godz. 14:50

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 118 odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1/ Przedmiotem licytacji jest udział w  wysokości 2/3 w nieruchomości gruntowej - działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 6/69 obręb 0060 o powierzchni 80 m2, położona w Jeleniej Górze przy ulicy Moniuszki 39 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 143,48 m2, objęta księgą wieczystą nr JG1J/00056670/2 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Wg zapisów w księdze wieczystej nr JG1J/00056670/2 właścicielem udziału w nieruchomości w wysokości 2/3 jest (…).

Wartość udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 232 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 174 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2/ Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej - działka gruntu oznaczona geodezyjnie nr 6/69 obręb 0060 o powierzchni 80 m2 położona
w Jeleniej Górze przy ulicy Moniuszki 39 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej m2, objęta księgą wieczystą nr JG1 J/00056670/2 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Wg zapisów w księdze wieczystej nr JG1 J/00056670/2 właścicielami udziału w nieruchomości w wysokości 1/3 jest (…).

Wartość udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 116 000,00 zł.  Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 87 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Występuje niezgodność zapisów w księdze wieczystej nr JG1J/00056670/2 ze stanem faktycznym, ponieważ wg zapisów w księdze wieczystej nr JG1J/00056670/2 nieruchomość ta oznaczona jest jako pawilon usługowy, natomiast zgodnie ze stanem faktycznym zostało zmienione częściowe przeznaczenie budynku z funkcji usługowej na mieszkalną i obecnie opisywany budynek jest mieszkalno-usługowy.

 

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy komornika w:

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą, dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną znoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Moniuszki
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone