strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Lokal mieszkalny o pow. 66,64 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 11:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 66,64 m2
Cena wywoławcza: 85 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 506/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ

NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 11:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o nr PO1O/00032903/6, należącego do (…), położonego w Chrustowie 9, gm. Oborniki. Ww. lokal o pow. 66,64 m2 (plus pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,71 m2) zlokalizowany jest na 1 piętrze budynku 2-kondygnacyjnego i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni oraz przedpokoju.

 

Suma oszacowania wynosi 114 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

85 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chrustowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone