strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Nieruchomość gruntowa  o pow. 14 500 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa  o pow. 14 500 m2
Cena wywoławcza: 15 323,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 522/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr VII odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa o nr działek 91, 85, 86, 88/2 o pow. 14 500 m2,

położonej w miejscowości: Morawica,

stanowiącej poprzednio własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00107945/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 22 985,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

15 323,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 2 298,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 522/13. 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Morawica w rejonie jej granic i rzeki Czarna Nida. Nieruchomość stanowi zespół czterech działek ewidencyjnych o nr 85, 86, 88/2 i 91. Część działek bezpośrednio graniczy ze sobą a część zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Morawica
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone