strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka o pow. 0,0711 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0711 ha
Cena wywoławcza: 61 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1857/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

15 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, ul. Jana III Sobieskiego 31, gm. Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00153669/8, składającej się z działki ewidencyjnej nr 11286/3 o powierzchni 0,0711 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Grunt stanowi działka ewidencyjna nr 11286/3 o pow. 711 m2. Nieruchomość położona w większej części w terenie płaskim oraz częściowo w terenie nachylonym (teren za budynkiem mieszkalnym). Działka o kształcie wydłużonym, częściowo ogrodzona z furtką wejściową. Na działce występuje roślinność drzewiasto-krzewiasta. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne i kanalizacyjne. Przyłącze wodociągowe z ujęcia własnego (studni wodnej), zlokalizowanej na przedmiotowej działce. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 1386/27 położoną w pasie drogi wojewódzkiej (droga nr 969).

Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, murowano-drewniany, oznaczony numerem 31 położony w miejscowości Krościenko nad Dunajcem ul. Jana III Sobieskiego. Budynek wzniesiony w latach przedwojennych, niezamieszkały, jedną ścianą przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nadający się do generalnego remontu. Obiekt murowano-drewniany, kryty blachą, strop oraz stolarka okienna i drzwiowa drewniana, na podłogach wykładziny, ściany wymalowane farbami emulsyjnymi. Budynek posiada instalacje wod.-kan. i elektryczną, ogrzewany piecami kaflowymi. Powierzchnia użytkowa budynku określona została na podstawie pomiaru bezpośredniego dokonanego przez biegłego i wynosi 47,65 m2. Program funkcjonalny budynku: parter: pokój 14,68 m2, pokój 12,39 m2, korytarz 4,90 m2, łazienka 4,32 m2, kuchnia 11,36 m2.

Na obszarze objętym wyceną brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/138/2000 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28.02.2000 r. z późn. zm. zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej, usług i rzemiosła nieuciążliwego oraz częściowo w terenie lasów i polan śródpolnych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 92 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 61 933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 9 290,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 490/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jana III Sobieskiego
Miasto: Krościenko nad Dunajcem
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone