strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć
Działka w Jeżowie Sudeckim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka w Jeżowie Sudeckim
Cena wywoławcza: 60 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1074/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza

 

PIERWSZĄ LICYTACJĘ

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 307/2, położonej w Jeżowie Sudeckim, Czernica 27, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi  księgę wieczystą nr JG1J/00031146/9. Licytacja odbędzie się w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 124 w   Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 80 800,00 zł. Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 60 600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 8 080,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię     należy    złożyć     w     gotówce     lub     na     konto,     tj.

BGŻ S.A. Jelenia     Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

albo  książeczce  oszczędnościowej  Banków  upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem  licytacji,  nie będą  uwzględnione  w dalszym  toku  egzekucji  i  wygasną  z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jeżów Sudecki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone