strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce
Działka o pow. 2,3917 ha oraz działka o pow. 0,3568 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2,3917 ha oraz działka o pow. 0,3568 ha
Cena wywoławcza: 14 107,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1205/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego  w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka ozn. nr 227/1 o powierzchni 2,3917 ha stanowi łąkę
i grunty orne: Ps IV-0,6974, PsV-0,5880, RIVa-0,0488, RIVb-0,9960, W-0,0615.

Suma oszacowania – 38 330,00 zł cena wywołania – 28 747,00 zł.

działka ozn. nr 227/2 o powierzchni 0,3568 ha nie zabudowana (zurbanizowana), budynki spalone,  do rozbiórki, PsV-0,0644, BPsV-0,1744, RIVa-0,0578, RIVb-0,0602.

Suma oszacowania – 18 810,00 zł, cena wywołania – 14 107,00 zł,

należącej  do dłużnika: Wojciech Polewko

położonej: 16-124 Sidra, Bierniki, 

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00024641/3].

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00  do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym
w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7 w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bierniki
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone