strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Działka o pow. 0,0481 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0481 ha
Cena wywoławcza: 518 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 341/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala VII odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

z nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu o nr ewidencyjnym 913/4 o powierzchni 0,0481 ha położona w Kielcach przy ul. Batorego 61, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1L/00041842/0. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 691 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 518 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 69 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Batorego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone