strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,1603 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,1603 ha
Cena wywoławcza: 76 831,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 571/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVII odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Tumlinie, obręb 15 gmina Zagnańsk, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie oznaczonej jako działka nr 665/2 o powierzchni 0,1603 ha, na mapie sytuacyjnej sporządzonej przez biegłego geodetę Jacka Ptaszyńskiego w dniu 12 października 2012 r. przyjętej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 16 października 2012 r. za nr 2272-217/2012 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. uzupełnionego postanowieniem z dnia 28 maja 2015 r. wydanymi w sprawie sygn. akt VIII Ns 726/10, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115 246,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 76 831,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 11 524,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tumlin
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone