strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny o pow. 53,31 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 53,31 m2
Cena wywoławcza: 124 902,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1214/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka tel. (91) 321 21 24 Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 11:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

Prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, o powierzchni 53,31 m2, znajdującego się w Świnoujściu przy ulicy Lutyckiej 10, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 5331/192581 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00033033/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00037660/7 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej. Jest to budynek kilkuklatkowy, 2-piętrowy, wielorodzinny. Budynek podpiwniczony, ocieplony, nowa elewacja.

 

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dobry - lokal po częściowym remoncie. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa. W dwóch pokojach posadzka pokryta panelami, ściany pomalowane. Kuchnia - posadzka pokryta terakotą, ściany częściowo pomalowane, częściowo pokryte glazurą. Łazienka - posadzka pokryta terakotą starego typu, ściany pokryte glazurą starego typu, biały montaż w dobrym stanie. Ślady korozji biologicznej. W pomieszczeniu piec grzewczy. WC - posadzka pokryta terakotą starego typu, ściany pokryte glazurą starego typu, biały montaż w dobrym stanie. Przedpokój - posadzka pokryta terakotą, ściany pomalowane.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 166 537,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 124 902,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16 653,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 7 czerwca 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lutycka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone