strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Udział 1/6 w nieruchomości, Kraków
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/6 w nieruchomości, Kraków
Cena wywoławcza: 25 322,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3846/15
Opis:

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 lipca 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala K-21 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórze

rejon ul. Herbowej obr. 92, będącej własnością dłużnika:

(…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00057731/2.

 

Udział 1/6 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 37 984,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 25 322,67 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 67/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 798,40 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.06.2016 o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kraków
Miasto: id_rodzaju_licytacji:
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone