strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 42,65 m2 i lokal użytkowy o pow. 72,73 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,65 m2 i lokal użytkowy o pow. 72,73 m2
Cena wywoławcza: 80 202,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2385/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 34 o pow. użytkowej 42,65 m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc, znajdujący się na II piętrze czterokondygnacyjnego budynku. Z własnością lokalu związany jest udział 43/1749 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 37/4 obręb 192 oraz budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr KW TR1T/00066352/8), położonej w miejscowości: Tarnów przy ul. Traugutta 14, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00069405/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 106 936,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 80 202,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwa złote).

 

- nieruchomości opisanej jako: lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej  72,73 m2. W skład lokalu wchodzą 4 pomieszczenia biurowe, w tym korytarz oraz pomieszczenie toalety. Lokal położony na parterze budynku wielomieszkaniowego, jedenastokondygnacyjnego. Z własnością lokalu związany jest udział 7273/412400 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr KW TR1T/00110025/1) położonej w miejscowości: Tarnów przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 2, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00127412/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 208 411,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 156 308,25 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych 25/100 gr).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość położoną w Tarnowie przy ul. Traugutta 14/34 można oglądać w dniu 7.06.2016 r. oraz 9.06.2016 r. w godz. 9:00-10:00, a nieruchomość położoną w Tarnowie przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 2/1 można oglądać w dniu 7.06.2016 r. oraz 9.06.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operaty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Traugutta, Bitwy o Wał Pomorski
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone