strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
VOLKSWAGEN PASSAT,  rok produkcji: 1998
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-06
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: VOLKSWAGEN PASSAT,  rok produkcji: 1998
Cena wywoławcza: 3 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1029/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

odbędzie się pod adresem: ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin (parking pod kancelarią)

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

Lp.

Opis licytowanej ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

 

 

 

 

1

VOLKSWAGEN PASSAT,
rok produkcji: 1998,

Rejestracja: LUB40501,
silnik: 1986cm3, moc 66/90

kW/KM, zapłon samoczynny,
przebieg 320.314,00km

Nr VIN: WVWZZZ3BZWE274647

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Pierwsza rejestracja w kraju
2010-12-29, HAK

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

4 000,00 zł

 

 

 

 

3 000,00 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię bezpośrednio w kancelarii lub na konto wskazane w nagłówku w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu (polecenia przelewu z tego dnia nie będą uwzględniane). Rękojmia licytanta, który nabył ruchomość zalicza się na poczet ceny, pozostałe rękojmie będą zwrócone na konto wskazane na piśmie. W celu odebrania zakupionej ruchomości cenę należy

zapłacić niezwłocznie po zakończeniu licytacji. W przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Obecność dłużnika i dozorcy zajętych ruchomości jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z operatem szacunkowym ruchomości znajdującym się do wglądu w kancelarii komornika.

 

POUCZENIE:

Obecność dłużnika/dozorcy w trakcie licytacji jest obowiązkowa. Nieobecność dłużnika lub uniemożliwienie przeprowadzenia licytacji lub oględzin ruchomości przez chętnych do udziału w licytacji będzie skutkowała odebraniem ruchomości dłużnikowi. Przy sprzedaży ruchomości na obu terminach licytacji, komornik ma prawo wystawić w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę VAT. Podatek VAT zostanie naliczony wg. obowiązujących przepisów od ceny sprzedaży ruchomości i będzie obciążał dłużnika. O wystawieniu takiej faktury zostanie powiadomiony właściwy Urząd Skarbowy. Zgodnie z art.300 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli powyższy czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mełgiewska
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone