strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Działki o pow. 0,2600 ha, 0,3270 ha, 0,4200 ha oraz 1,400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-07
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,2600 ha, 0,3270 ha, 0,4200 ha oraz 1,400 ha
Cena wywoławcza: 6 097,46
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1394/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

 

w dniu 7 czerwca 2016  r. o godz. 11:45

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

- działki nr 126/1 o pow. 0,2600 ha - grunt orny w klasie bonitacji RVI

- działki nr 98 i 95/3 o łącznej pow. 0,3270 ha - grunt  RVI - 0,0700ha, ŁV - 0,2100ha,

  W-ŁV - 0,0470ha,

- działki nr 15 o pow. 0,4200 ha - grunt w klasie bonitacji  ŁIV,

- działka nr 26 o pow. 1,1400 -  ŁIV - 0,2400ha , ŁV - 0,9000 ha

położonej na gruntach wsi  Bielewo, gm. Krzywiń, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00004930/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 

- działka nr 126/1 – 9 269,00 zł , cena wywoławcza – 6 179,33 zł, rękojmia - 926,90 zł,

- działka nr 98 i 95/3 – 9 146,19 zł, cena wywoławcza – 6 097,46 zł, rękojmia - 914,62 zł,

- działka nr 15 – 11 174,52 zł, cena wywoławcza 7 449,68 zł, rękojmia – 1 117,45 zł,

- działka nr 26 – 30 330,84 zł, cena wywoławcza 20 220,56 zł, rękojmia 3 033,08 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3  wartości oszacowania

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bielowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone