strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Działka o pow. 0,8322 ha z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,8322 ha z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 534 780,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 327/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00008908/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJI

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 10 (Bi - inne tereny zabudowane) w wieczystym użytkowaniu o pow. 0,8322 ha, zabudowaną budynkami o char. użytkowym, dojazd drogą asfaltową, część niezabudowana utwardzona płytami betonowymi, lanym betonem oraz kostką betonową (w 80%). Na tylnej granicy działki płot z siatki stalowej. Budynki zespołu dawnej mleczarni (zespół przemysłowo-mleczarski i budynek produkcyjny mleczarni) położone przy ul. Wojska Polskiego 35 w Miliczu są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do wykazu zabytków nieruchomych przeznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków. Na działce nr 10 znajdują się następujące budynki: 1. administracyjno-produkcyjny: z 1893 r., z budynkiem byłej masłowni (nr 10) tworzą funkcjonalną całość, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem stanowiącym strych, instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna miejska, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni (nieczynne), obiekt zdewastowany, wymaga remontu, na pow. ok. 30,00 m2 całkowicie zapadnięty dach, pow. ogólna 1 428,70 m2, kubatura 7 235,00 m3; dawnej kazeiniarni: wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zdewastowany i nie nadaje się do wykorzystania, pow. ogólna 337,80 m2, kubatura 2 887,00 m3; 3. magazynowy - archiwum: dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, środkowa część (ok. 1/3) budynku nie istnieje, pozostała część nie nadaje się do użytku, pow. ogólna 354,50 m2, kubatura 2 537,00 m3; 4. budynek portierni: przy pasie drogowym, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieużytkowany, wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz elektryczną, nadaje się do bezpośredniego użytku, pow. ogólna 68,70 m2, kubatura 253,00 m3; 5. warsztat samochodowy: w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nadaje się do użytku po generalnym remoncie dachu, pow. ogólna 62,00 m2, kubatura 395,00 m3; 6. stacji uzdatniania wody - hydrofornia: w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pow. ogólna 60,70 m2, kubatura 355,00 m3; 7. transformatorowni: w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną - wyposażenie transformatorowni, pow. ogólna 88,80 m2, kubatura 761,00 m3; 8. dawnej świetlicy: wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna miejska oraz c.o. z własnej kotłowni (nie czynne), zdewastowany, pow. ogólna 307,30 m2, kubatura 1 795,00 m3; 9. magazynowo-warsztatowy (maszynownia): wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, rozpoczęto budowę kotłowni, która nie powstała, stan techniczny i funkcjonalny zły, pow. ogólna 222,40 m2, kubatura 2 232,00 m3; 10. dawnej masłowni: dobudówka do bud. 1, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna miejska oraz c.o. z własnej kotłowni (nieczynne), instalacje zdewastowane, wymaga prac remontowo-modernizacyjnych, pow. ogólna 414,80 m2, kubatura 4 355,00 m3;

położonej: Wojska Polskiego 35, 56-300 Milicz, dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00008908/3.

 

Suma oszacowania wynosi 713 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 534 780,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 71 304,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 327/14):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Milicz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone