strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka nr 34/18 o pow. 1 456 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 34/18 o pow. 1 456 m2
Cena wywoławcza: 180 673,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1027/2
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OL1P/00016933/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Waldemar Maciejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 13:20

 

w: Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Cywilny w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 47, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym działka nr 34/18 o pow. 1 456 m2 należącej do dłużnika (…),

położonej: 12-200 Pisz, Nowy Świat 22,

dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1P/00016933/8.

Suma oszacowania wynosi 271 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 673,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 101,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Centrala 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piszu przy ul. Warszawskiej 47 pok. VI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowy Świat
Miasto: Pisz
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone