strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka o pow. 21 083 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 21 083 m2
Cena wywoławcza: 100 408,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 63/13
Opis:

 

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00000491/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi działka numer 248 o powierzchni 21 083 m2. Działka o kształcie nieregularnym położona na półwyspie jeziora Wielkiego. Teren gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany. Na działce znajdują się ruiny budynku mieszkalnego, pozostałości sadu oraz stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – pozostałości dawnego zamku i grodziska, usadowione na lekkim wzniesieniu. Ponadto przez działkę przebiega linia telefoniczna, a wzdłuż brzegów jeziora zlokalizowane są pomosty rybackie. Uzbrojenie drogi w sieć: energii elektrycznej, wodociągową, telefoniczną w odległości ok. 100 m od granicy działki. Dojazd gruntowy – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie stanowi jezioro Wielkie, w dalszej odległości zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako: „grunty orne, grunty rolne zabudowane, sady, pastwiska trwałe, nieużytki”;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Ostroróg, rejon ul. Podgórnej,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00000491/7.

 

Suma oszacowania wynosi 133 878,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 408,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 387,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ostroróg
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone