strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Lokal mieszkalny w Ozorkowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Ozorkowie
Cena wywoławcza: 44 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4441/12 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20, położonego w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 4, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00102680/3,

dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66 300,00 (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwotę 44 200,00 (czterdzieści cztery tysięcy dwieście) złotych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 6 630,00 (sześć tysięcy sześćset trzydzieści) złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 4441/12 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytację w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 968/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mielczarskiego
Miasto: Ozorków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone