strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo
Działka rolna o pow. 3,7359 ha oraz działka o pow. 0,1420 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-29
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka rolna o pow. 3,7359 ha oraz działka o pow. 0,1420 ha
Cena wywoławcza: 18 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6345/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy ul. Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę rolną  nr 76/1 o powierzchni 3,7359 ha użytkowaną jako grunty orne klasy RIIIb, RIVa, RIVb i RV oraz działkę nr 78/1 o powierzchni 0,1420 ha zabudowaną budynkiem inwentarskim oraz budynkiem gospodarczym,

położonej: Iłowo-Osada, 13-240 Iłowo-Osada,

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00035341/8].

(W dziale II ww.  księgi wieczystej widnieje niezgodność stanu  faktycznego ze stanem prawnym, a mianowicie w dziale III wpisano ostrzeżenie  o niezgodności   treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w związku  z treścią  wyroku Sądu Okręgowego w  Płocku z dnia 21.07.2015 r., sygn. akt I C 1632/14).

Suma oszacowania działki nr 76/1 wynosi 55 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 325,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 78/1 wynosi 24 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest do działki nr 76/1 - 5 510,00 zł i do działki 78/1 - 2 420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank PEKAO S. A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (23) 697 23 02

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Iłowo-Osada
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone