strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW PRZEMYSŁAW KAPERA
Lokal we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 135 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 511/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysław Kapera zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 109 VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 37, położonej w: Wrocław, przy ul. Powstańców Śląskich 105, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00299646/2 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 135 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 18 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

74 1020 5226 0000 6402 0428 4980

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 25.05.2016 r. od godz. 10:00 do 10:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w dla Wrocławia-Krzyków do I Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 796 49 90

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców Śląskich
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone