strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Lokal mieszkalny w Chrzanowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Chrzanowie
Cena wywoławcza: 38 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 566/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 9:40

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 2/4, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00060381/4. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 95/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 837/14 o pow. 639 m2, 263 (4441) o pow. 220 m2, objętych księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00054821/6. Stan prawny nieruchomości wspólnej (działka nr 837/14 i nr 4441) ujawniony w KW nr KR1C/00054821/6 jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym – nie ujawniono właścicieli lokali mieszkalnych jako współużytkowników wieczystych gruntu i współwłaścicieli budynku wielomieszkaniowego nr 2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 51 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 38 250,00 zł.

Rękojmia: 5 100,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolonia Rospontowa
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone