strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Lokale mieszkalne w Częstochowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne w Częstochowie
Cena wywoławcza: 24 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 180/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 czerwca 2016 r.

 

w sali numer 22  Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

1. O godzinie 12:00 nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny położony w miejscowości Częstochowa, przy ul. Prusa 1/3 m. 14, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00122746/4 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 24 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XVCo 839/15.

 

2. O godzinie 12:15 nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny położony w miejscowości Częstochowa, przy ul. Prusa 1/3 m. 13, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00122745/7 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 54 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XVCo 838/15.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Prusa
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone