strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy SR dla Wrocławia Krzyków Bożena Tarnowska
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,2600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,2600 ha
Cena wywoławcza: 16 441,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 240/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI UDZIAŁU 

W  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 61/128 we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Nowy Śleszów, dz. nr 122 obręb Nowy  Śleszów,  gmina  Żórawina,  powiat  wrocławski,  o  pow.  0,2600 ha,  dla  której  Sąd  Rejonowy  dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00044144/1. Udział będący przedmiotem licytacji należy do dłużnika (…).

 

Działka posiada kształt czworoboczny zbliżony do rombu. W południowo-wschodniej części działki znajduje się budynek  pałacu  dawnego  folwarku  dworskiego,  aktualnie  silnie  zdewastowany  po  pożarze  z  2007 r.  Działka posiada dostęp komunikacyjny do drogi publicznej - droga woj. nr 346. Uzbrojenie gruntu: możliwe podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej.

Budynek wybudowany na przełomie XIX i XX wieku o funkcji mieszkalnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, o powierzchni zabudowy 356 m2 i kubaturze ok. 3 000 m3. Budynek objęty jest gminną ewidencją zabytków (w wykazach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Suma  oszacowania  wynosi  21 922,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania  i  wynosi 16 441,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  2 192,20 zł.  Rękojmię można uiścić na konto  komornika:

ING Bank Śląski S. A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752

lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość  można  oglądać  w  ciągu  dwóch  tygodni  przed  licytacją,  a  operat  szacunkowy  można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożeny Tarnowskiej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby  te  przed  rozpoczęciem  przetargu  nie  złożą  dowodu,  że  wniosły  powództwo  o  zwolnienie  nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 733 65 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Śleszów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone