strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Aleksandra Korczyk
Nieruchomość zabudowana budynkiem kamienicy, udziały
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem kamienicy, udziały
Cena wywoławcza: 207 126,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 256/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Kancelaria Komornicza w Krakowie Aleksandra Korczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu

 

10 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w sali nr B-103 (wejście od ulicy Przy Rondzie 7),  odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikowi (…) udziału (47/960) w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wielopole 13 (działka nr 137, Kraków-Śródmieście, obr. 2, o pow. 0,0417 ha) zabudowanej budynkiem kamienicy. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr KW KR1P/00009448/0. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe i usługowe.

 

Udział (47/960) we własności nieruchomości przysługuje: (…).

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 276 169,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 207 126,75 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27 616,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika

14 1540 1115 2083 9154 1204 0001 Bank Ochrony Środowiska SA O. w Krakowie

(przy czym liczy się chwila wpływu kwoty na rachunek komornika) albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W tytule przelewu należy zaznaczyć, że wpłata jest dokonywana na poczet rękojmi oraz podać imię i nazwisko wpłacającego. Możliwe jest także wpłacanie rękojmi w gotówce w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Korczyk mieszczącej się w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/12 (II piętro budynku ARPIS) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 9 czerwca 2016 r. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godzinach od 9:30 do 15:30, w środy kancelaria jest czynna od godz. 9:30 do 17:00.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7.06.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 9:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w okresie trzech dni przed licytacją.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wielopole
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone