strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 2477 m2 oraz 1863 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 2477 m2 oraz 1863 m2
Cena wywoławcza: 78 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3097/11 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

21 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 i 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny, sala nr IX odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wiatą oznaczonej jako działka gruntu nr 158/2 o powierzchni 2 477 m2 położona w Głownie przy ul. Dworskiej 7, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00072837/9 i prawa własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na użytkowanym gruncie;
  1. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 158/4 o powierzchni 1 863 m2 położona w Głownie przy ul. Wigury 11 A, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00077153/5 i prawa własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na użytkowanym gruncie.

 

Użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 158/2 i 158/4 oraz właścicielem budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie jest: (…).

Licytowane prawo użytkowania wieczystego gruntu i związana z tym prawem własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie zostały oszacowane:

1)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00072837/9 na kwotę 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

2)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00077153/5 na kwotę 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest:

1)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00072837/9 - 142 500,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące  pięćset złotych);

2)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00077153/5 – 78 750,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.:

1)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00072837/9 – 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);

2)   w części dotyczącej działki gruntu nr 158/4 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00077153/5 – 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 3097/11, KM 468/11 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 114/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworska
Miasto: Główno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone