strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o pow. 0,84 ha zabudowana oraz nr 365 o pow. 0,27 ha zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,84 ha zabudowana oraz nr 365 o pow. 0,27 ha zabudowana
Cena wywoławcza: 57 680,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1135/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położnych w Siedliskach opisanych jako: działka nr 380 o pow. 0,84 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym użytkowej o pow. 169,12 m2 oraz działka nr 365 o pow. 0,27 ha zabudowana murowanymi zabudowaniami gospodarczymi oraz murowanym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 398,02 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice nr NS1G/00017634/7.

 

a) ustalić sumę oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 380 na kwotę: 352 770,00 zł.

- ustalić cenę wywołania na kwotę: 264 580,00 zł.

(3/4 sumy oszacowania)

- ustalić wysokość rękojmi na kwotę: 35 280,00 zł.

b) ustalić sumę oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 365 na kwotę: 76 905,00 zł.

- ustalić cenę wywołania na kwotę: 57 680,00 zł.

(3/4 sumy oszacowania)

- ustalić wysokość rękojmi na kwotę: 7 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w sekretariacie kancelarii lub na rachunek komornika nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości

znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siedliska
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone