strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Lokal nr 40 w Ozorkowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 15:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal nr 40 w Ozorkowie
Cena wywoławcza: 46 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3141/14 i inne
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 15:15

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 40 położonego w Ozorkowie przy ul. Sucharskiego 7, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00101238/3,

 

stanowiącej własność dłużnika:

(…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 61 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset  złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę 46 350,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 6 180,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II Nr 3 (sygn. akt KM 3141/14 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 362/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sucharskiego
Miasto: Ozorków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone