strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fundacja Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Cena wywoławcza: 4 148 100,75
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

FUNDACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 

zaprasza do składania pisemnych ofert nabycia:

 

przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego w trybie art. 316
i następnych Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. FUNDACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ.

 

Cena wywoławcza 4 148 100,75 zł (netto) (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto zł i 75/100).

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie spółki oraz rzeczy nienależących do Upadłego, a znajdujących się na terenie nieruchomości Upadłego.

Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest spełnienie wymogów przewidzianych Regulaminem przetargu, z którym potencjalni oferenci wini się zapoznać i oświadczyć, iż przyjmują go do wiadomości i stosowania. Regulamin ten jest dostępny po wyrażeniu chęci jego otrzymania pod adresem mailowym sondej@doradztwoupadlosciowe.com lub pod numerem telefonu 609 776 773.

 

Wszelkie dalsze informacje uzyskać można pod nr tel. 609 776 773.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone