strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Przetarg na budowę budynku handlowego o pow. zabudowy 499,98 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na budowę budynku handlowego o pow. zabudowy 499,98 m2
Cena wywoławcza: 30 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  w Nowym Sączu
ul. Staszica 7-9,

tel.  (18) 443 84 08,  fax.  (18) 442 06 06 ogłasza

 

przetarg pisemny ofertowy na budowę z kompleksowym wykończeniem budynku handlowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 499,98 m2 na działce nr 56/2 w obrębie 104 przy  ul. Grunwaldzkiej 138  w Nowy Sączu.

         

Przedmiotem przetargu są:

1. Rozbiórka istniejącego budynku.

2. Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych obiektu.

3. Wykonanie instalacji wewnętrznych.

         

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 20.06.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie „Społem” PSS  w Nowym Sączu ul. Staszica 7-9.

2. Złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu projektu Umowy o Roboty Budowlane bez zastrzeżeń.

3. Wpłacone wadium w wysokości 30 000,00 zł na rachunek bankowy 30 1140 2075 0000 2233 2500 1001 lub w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej do dnia 20.06.2016 r. Wadium przepada w przypadku uchylenia się Oferenta od podpisania umowy po wygraniu przetargu. Wszystkim pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie do dnia 24.06.2016 r.

Preferowane będą oferty zawierające:                                                                

1. referencje,                                                                                                                     

2. najkorzystniejszą cenę,                                                                                         

3. najkrótszy termin realizacji – nie później niż do 31.11.2016 r.,

4. najdłuższy okres gwarancji.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2016 r. o godz. 8:00 w budynku Spółdzielni przy ul. Staszica 7-9. Wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o wyniku przetargu pisemnie w terminie do dnia 24.06.2016 r.

Dokumentacja dotycząca ww. przetargu (kosztorys, wzór umowy) znajduje się na stronie internetowej www.spolem.com.pl, natomiast projekt – dokumentacja techniczna do wglądu w Dziale Administracyjno-Technicznym pok. 20 w dniach roboczych w godz.  8:00 -14:00, ul. Staszica 7-9  w Nowym Sączu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Administracyjno-Techniczny tel. (18) 443 84 08 wew. 23, 665 265 447 lub 503 372 227.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone