strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Augustowie Piotr Celiński
1/2 części lokalu mieszkalnego
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: 1/2 części lokalu mieszkalnego
Cena wywoławcza: 27 847,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 654/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1A/00016941/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

28 czerwca 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę w Sejnach przy ul. Konarskiego 23B, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 części nieruchomości lokalowej mieszkalnej o numerze 10 usytuowanej w budynku wielorodzinnym przy ul. I pułk Ułanów Krechowieckich 15 w Augustowie  wraz z udziałem 1/10 w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Przedmiotowa nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC. Budynek wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Każdy z wydzielonych lokali posiada własne źródło c.o. i c.w.o.;

należącej  do dłużnika: (…),

położonej: 16-300 Augustów, I pułku Ułanów Krechowieckich 15/10,

dla której  Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1A/00016941/9.  

Suma oszacowania wynosi 37 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     27 847,50 zł.

Zgodnie z art. 962§1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 713,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA 14 1020 1332 0000 1802 0573 8556

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: I płk. Ułanów Krechowieckich
Miasto: Augustów
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone