strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Lasy w miejscowości Kolonia Mrowina oraz działki w miejscowości Czarnca
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lasy w miejscowości Kolonia Mrowina oraz działki w miejscowości Czarnca
Cena wywoławcza: 2 090,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 91/12, 40/16
Opis:

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa odbędzie się w dniu:

20 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

dz. nr 643 lasy o pow. 0,16 ha

kwota oszacowania  = 3 136,00 zł, cena wywołania = 2 090,67 zł, rękojmia = 313,60 zł

dz. nr 644 lasy o pow. 0,15 ha

kwota oszacowania = 4 905,00 zł, cena wywołania = 3 270,00 zł, rękojmia = 490,50 zł

dz. nr 645 lasy o pow. 0,2 ha

kwota oszacowania = 3 920,00 zł, cena wywołania = 2 613,34 zł, rękojmia = 392,00 zł

położone w msc. Kolonia Mrowina, gmina Kluczewsko, dla których w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00039072/3.

27 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

- dz. nr 1174/7 o pow. 0,30 ha – KI1W/00053988/1

kwota oszacowania = 53 130,00 zł, cena wywoławcza = 39 847,50 zł, wadium = 5 313,00 zł

- dz. nr 1174/8 i 1174/9 o p

ow. 0,9659 ha – KI1W/00053989/8

kwota oszacowania = 22 215,00 zł, cena wywoławcza = 16 661,25 zł, wadium = 2 221,50 zł

położonych w msc. Czarnca, gm. Włoszczowa.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634,

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr .............”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kolonia Mrowina, Czarnca
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone