strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,0372 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,0372 ha
Cena wywoławcza: 2 588 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 684/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO

1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

15 czerwca 2016 r. o godz. 9:40

 

w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA


udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 918/3 o powierzchni 1,0372 ha położona w miejscowości: Pniewy, ul. Lwówecka 22, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach nr: PO1A/00038614/1.

Nieruchomość zabudowana jest stacją paliw. Na działce usytuowany jest budynek sklepu z myjnią automatyczną samochodów osobowych z urządzeniami WashTec o powierzchni użytkowej 394,80 m2. Do myjni automatycznej jest przybudowana wiata bezdotykowej myjni ręcznej z urządzeniami Kärcher Professional SB MB 5/10 o powierzchni zabudowy wiaty 72,50 m2. Ponadto na działce znajdują się stanowiska odkurzaczy i sprężarki do pompowania kół. Stacja wyposażona jest w podziemne zbiorniki paliwowe.

 

Wyżej wymienione prawo oszacowane jest na kwotę: 3 451 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 588 250,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 345 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lwówecka
Miasto: Pniewy
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone