strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
AGRA Niewiadomy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowo-budynkowa o pow. 5 496 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-06
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowo-budynkowa o pow. 5 496 m2
Cena wywoławcza: 237 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości przedsiębiorcy

,,AGRA” Niewiadomy sp. j. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Łodzi ul. Kolumny 461

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie nieograniczonego

przetargu ofertowego:

 

nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Gościniec 136/138 i ul. Kolumny 461,

składającą się z prawa własności działki gruntu oznaczonej nr 364/4 i 365/2 
o łącznym obszarze 5 496 m2 oraz prawa własności budynków posadowionych na nieruchomości gruntowej takich jak: produkcyjny, handlowy i mieszkalny o łącznej powierzchni 741 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00146778/3, za cenę nie niższą od 434 682,00 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote) brutto wraz z podatkiem VAT.

1.    Oferty wraz z oświadczeniami oraz dokumentami wymaganymi przez warunki sprzedaży należy składać w zamkniętej i opieczętowanej kopercie na adres:

Syndyk masy upadłości ,,AGRA'' Niewiadomy sp. j. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kolumny 461, Łódź 93-649 w terminie do dnia 7 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 z podaniem sygnatury akt GUp 63/15 oraz dopiskiem ,,PRZETARG-AGRA''.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy
ul. Kolumny 461.

2.    Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do przetargu opłacić wadium w wysokości 10% minimalnej ceny sprzedaży brutto, na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP S.A. oddział IV w Łodzi nr: 86 1020 3378 0000 1102 0294 8974 w terminie do dnia 7 czerwca 2016 r.

3.    Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.    Syndyk dokonuje otwarcia ofert przy udziale komisji przetargowej
i wybiera najkorzystniejszą ofertę dla masy upadłości.

5.    Szczegółowe informacje oraz warunki sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka oraz pod tel. 608 475 781, www.dawro.pl, www.monitorurzedowy.pl, mail: annamirowska@onet.pl

6.    Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i bez odszkodowania.

 

Pobierz: Warunki sprzedaży.odt

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gościniec
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone