strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Działki o pow. 0,1162 ha zabudowana budynkiem administracyjnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,1162 ha zabudowana budynkiem administracyjnym
Cena wywoławcza: 265 680,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 675/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 9:15

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działki nr 1393/8 o powierzchni 0,1162 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym, murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 525 m2. wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, co indywidualne, odgromową, stanowiącym odrębną nieruchomość,

położonej w Lesku obręb 0001 przy ul. Przemysłowej 12 w użytkowaniu wieczystym dłużnej spółki: (…),  będącej jednocześnie właścicielem budynku,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00014993/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 398 520,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 265 680,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 39 852,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przemysłowa
Miasto: Lesko
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone