strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Logo Janina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż ruchomości – LOGO JANINA Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomości – LOGO JANINA Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 882,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości LOGO JANINA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 27 kwietnia 2016 r. w trybie art. 326  zaprasza do składania ofert na zakup nw. ruchomości w drodze przetargu pisemnego ofert:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Rok produkcji

Cena netto (PLN)

1.

Wycinarka Compart

1971

1 596,70

2.

Obcinarka do przetłoków GP-1

1990

1 166,20

3.

Kalander typ 10699 P2

1971

6 272,00

4.

Walcarka do gumy

1973

882,00

5.

Prasa wulkanizacyjna – buty typ 100368/P1

1990

15 523,20

6.

Forma do butów nr 42 i 43

1990

13 171,20

7.

Prasa wulkanizacyjna – grzejki typ 101093/P1

1993

11 466,00

8.

Forma wstępne grzejki nr 42-43 oraz 44-45

1990

13 798,40

9.

Komplet matryc (wkładki do form )

2012

238,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela syndyk pod tel. 605 272 233 lub e-mail: zb_gach@o2.pl

Warunki przetargu:

1. Ww. ruchomości stanowią linię produkcyjną w związku z powyższym rozpatrywane będą  tylko oferty pisemne na zakup wszystkich wskazanych powyżej ruchomości w cenach nie niższych niż podane.

2.  Oferta  -  pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) oferowaną cenę netto i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;

d) oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;

f) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

g) dowód uiszczenia wadium;

h) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

3. Wadium w wys. 12 800,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości

BGŻ BNP Paribas 47 2030 0045 1110 0000 0401 3410

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

4. Termin składania ofert – 30 czerwiec 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: sygn. akt VIII GUp 5/15/S  „PRZETARG”.

5. Ww. ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Oferty pisemne należy nadsyłać na adres:

Biuro syndyka

ul. Kręta 2a, 43-500 Czechowice-Dziedzice.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w biurze syndyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone