strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc
Lokal mieszkalny o pow. 62,71 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 62,71 m2
Cena wywoławcza: 220 520,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1687/12 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 czerwca 2016 r. o godz. 12:45

 

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 należącego do (…) i udziału 1/2 należącego do (…), stanowiącego całość nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie, przy os. Oświecenia 24/29, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00457006/5. Lokal składa się z trzech pokoi w tym jeden z balkonem, przedpokoju. kuchni, łazienki i WC o łącznej powierzchni użytkowej 62,71 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 10,00 m2. Budynek jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia”.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 294 027,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 220 520,25 zł. 

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt. 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 10 czerwca 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: os. Oświecenia
Miasto: Kraków 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone