strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Udział w niezabudowanych działkach gruntowych o pow. 1,3898 ha oraz 0,0340 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-11
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w niezabudowanych działkach gruntowych o pow. 1,3898 ha oraz 0,0340 ha
Cena wywoławcza: 198 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1876/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: udział wynoszący 14/28 w prawie własności niezabudowanych działek gruntowych nr 44/6 km 38 o pow. 1,3898 ha oraz nr 44/8 km 38 o pow. 0,0340 ha. Lokalizacja obu nieruchomości średnio korzystna, w zapleczu centrum miasta (strefa pośrednia), wśród działek użytkowanych na cele usługowe, tereny handlu, składy, magazyny oraz tereny mieszkaniowe.

Bezpośrednio przebiega linia kolejowa. Niedaleko znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny rekreacyjne położone wzdłuż rzeki Odry i kanału Ulgi oraz wyspy Bolko. Dojazd do działki nr 44/6 dogodny, bezpośrednio drogą o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do działki nr 44/8 od strony ul. Krapkowickiej przez działkę nr 44/6, od strony ulicy Prószkowskiej ograniczony przez rów. Działka nr 44/6 częściowo utwardzona grysem bazaltowym (jako podbudowa pod drogę), bez kostki brukowej. W dalszej części działka niezagospodarowana, porośnięta drzewami owocowymi (samosiejki), z widocznymi gruzowiskami. Działka o kształcie stosunkowo regularnym z uzbrojeniem w wodę (widoczne zasilanie wody) i energię elektryczną (skrzynka elektryczna na działce). Działka nr 44/6 niezagospodarowana, nieogrodzona, bez uzbrojenia, częściowo zadrzewiona, położona przy zespole garaży. Kształt działki regularny. Teren obu nieruchomości stosunkowo równy i płaski. Położonej: 45-715 Opole, Krapkowicka, Opole,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00014466/0].

Suma oszacowania wynosi 297 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 745,00 zł.

Rękojmię można uiścić:

- w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15:00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 8.07.2016 r.),

- lub na konto komornika najpóźniej do dnia 10.07.2016 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 10203 668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opolekomornik.pl w zakładce licytacje.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krapkowicka
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone